Barnskötarutbildning

För dig som vill kombinera svenska med en yrkesutbildning.

Vi har en pågående kombinationsutbildning till barnskötare.

Kombiantionsutbildning betyder att du studerar halva dagen SFI (mins på 2C nivå) och halva dagen en gymnasial utbildning

 

 

Dela: