Demokratiprojekt för att öka valdeltagandet på Järva 2018!

I juni förra året deltog vi som skola i Politikerveckan Järva. Ett initiativ där alla riksdagspartier bjöds in att delta under en hel vecka i såväl debatter som med valbås på Spånga IP. Vi stod då och informerade om Vuxenutbildning Järva som en del i vårt uppsökande arbete. Det blev under veckan mycket tydligt för oss hur bristande engagemanget och kunskapen delvis är om samhällsfrågor generellt samt om politiska frågor i ett av Sveriges mest socioekonomiskt svaga områden.

Då det är valår i år har vi valt att starta ett demokratiprojekt på Vuxenutbildning Järva. I förra valet 2014 så röstade endast runt 50 % av de röstberättigade invånarna i Rinkeby. Detta att jämföra med nära 86 % i riket i stort. Denna ojämlika fördelning vill vi vara med och göra någonting åt. Vi når många av de röstberättigade här på skolan i form av vuxenstuderande (över 600 elever) och de har i sin tur familjer och nätverk de kan påverka till att rösta om de känner att frågorna är tillräckligt angelägna för dem. För att de ska känna just det, att det är viktigt, så behöver de också förstå varför och även förstå innehållet i partiernas olika politik.

 
Med anledning av det så har vi på skolan bjudit in representanter från alla kommunpartier till en paneldebatt och frågestund här på vår skola i anslutning till valet. Debatten äger rum på förmiddagen den 31 augusti. Hittills har sex partier tackat ja och vi väntar svar från övriga. En av de som snabbt tackade ja är Mohamed Nuur (S) från Spånga-Tensta. Han är även riksdagskandidat och blev mycket glad över att kunna få tala med våra elever öga mot öga.
I god tid innan kommer sedan våra elever att förbereda olika fokusområden och frågor de kan ställa till politikerna på plats. Frågor som engagerar och berör just dem. Vi kommer även att ha tolk på de fyra största språken samt på enkel svenska på plats under debatten. Eleverna kommer även att få info om demokratifrågor och om de olika politiska partierna av samhällsorienteringen samt av vår personal i god tid innan vi bjuder in partierna till skolan. Alla våra lärare uppmanas även att ta med sina klasser till detta års politikervecka i Järva. Detta för att så gott det går förbereda dem med information om alla politiska partier.
 
För att knyta ihop säcken så har det även just blivit klart att vår skola ska stå som vallokal på den verkliga valdagen, söndagen den 9 september. Detta för tre olika valdistrikt ute på Järva. Det fiffiga med det är att vi då kommer att kunna hålla i ett provval fredagen innan valet, den 7 september, med riktiga valbås och valsedlar på plats i skolan. Detta så att eleverna kan öva på hur det går till rent praktiskt och konkret när man går och röstar.  
 
Vi kommer naturligtvis att bjuda in lokalpressen för att uppmärksamma debatten medialt.

Nu håller vi tummarna för att vårt demokratiprojekt ska få ringar på vattnet och att fler aktörer ska ta liknande initiativ. Ju fler som arbetar aktivt med demokratifrågor, desto större sannolikhet att människor känner sig delaktiga och engagerade. I slutändan hoppas vi allra mest på ett högre valdeltagande än i förra valet. Vem vet, kanske lyckas vi påverka lite?

Klicka på länken nedan om du vill läsa tidigare inlägg av Rektor Maria

http://rektormaria.blogspot.se

Dela: