Till innehåll på sidan

Kombinationsutbildning (SFI+ barnskötare)

Nästa start är 7 september på Vuxenutbildning Järva:

Kombinationsutbildning (SFI 2C / 2D + barnskötare) på heltid. Utbildningen är på gymnasial nivå och studerande är berättigade till studiemedel från CSN

I utbildningen ingår tre praktikperioder (APL) inom förskola.

Du kan söka till Nästa kursstart den 16 november 2020.

Dela: