Kurs 2B

Du kan läsa SFI 2B nivå på förmiddagar från kl.9.00-12.00 och på eftermiddagar från kl.13.00-16.30  samt extra SFI för förmiddagseleverna från kl.13.00-15.00

SFI Västerort har 2BT som betyder SFI för nybörjare på 2B nivå

Extra kurser på eftermiddagen kl.13-15: lästräning, skrivträning,  workshop med Jobbtorg, data och konversation

Du kan studera nivå 2B och 2BT på eftermiddagar då läser du kl.13-16.30

Dela: