Likabehandlingsplan

Vuxenutbildning Järva är skyldiga att ha en likabehandlingsplan för att säkerställa alla elevers lika rättigheter och likabehandling på skolan. Här kan du läsa en kort version av Vuxenutbildning Järvas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. 

På vår skola behandlar vi varandra med respekt. Vi är trevliga mot varandra och ser till att alla trivs tillsammans i skolan. Det är därför förbjudet att:

  • Säga eller skriva elaka saker om andra på skolan.
  • Få andra på skolan att känna sig utanför eller dåligt behandlade.
  • Behandla någon på skolan dåligt på grund av personens kön, sexuella läggning, könsöverskridande identitet, etnicitet, funktionshinder, religion eller ålder.

Om ni ser någon behandla någon dåligt eller blir det själva så kontakta er lärare i första hand. I annat fall kontaktar ni någon av följande:

Rektor, Angela Rahimi på telefon: 08 50835718
Biträdande rektor, Horea Arizcurinaga på telefon: 08 50835739
Utbildningsledare, Johnny Sundström på telefon: 08 50835716
Lokalt huvudskyddsombud, vakans.
 

Dela: