SFI 1

SFI 1 är för dig som ska läsa svenska för invandrare och som har liten eller mycket kort studiebakgrund och förväntas behöva mer tid för att nå utbildningens mål. Den som läser utbildningen lär sig tala och skriva på grundläggande svenska. All undervisning är gratis och sker dagligen på skolan i Rinkeby. 

Kurs 1A kan läsas i grupp för arabisktalande eller i språkblandad grupp. 

Kurs 1B sker undervisningen i språkblandande grupper, men på studieväg 1 lär du dig svenska med hjälp av stöd på vissa modersmål. Du kan välja att läsa kurs 1B på eftermiddagar och kvällstid.

Kontakta Vuxenutbildningscentrum om du är intresserad av SFI studieväg 1.
 

Dela: