Svenska som andraspråk

För dig som vill utveckla din svenska.

Under vårterminen 2020 erbjuder Vuxenutbildning Järva inte Svenska som andraspråk. SVA är för dig som vill utveckla din förmåga att uttrycka dig och tillgodogöra dig ny kunskap på svenska. Du som studerar utvecklar din språkförmåga i både skriftlig och talad kommunikation. 

Kontakta Vuxenutbildningscentrum om du är intresserad av SVA.

Dela: