SFI för föräldralediga 2018

SFI för föräldralediga är SFI-studier för dig som vill läsa svenska, men är hemma med barn och måste ha barnet med dig.

Plats: Rinkeby introduktionsförskola på Gamlebyplan 9 i Rinkeby

Tid: måndagar kl. 13.00 - 15.00

Kursperiod: 8 januari - 26 juni Du kan starta kursen när du vill.

Innehåll: Du läser SFI i blandad grupp: kurs B och C tillsammans. Du tränar på att skriva, läsa, prata och förstå svenska. Om du når kunskapskraven för kursen anmäls du till test och får göra Nationellt prov på SFI Västerort, Bredbyplan 36 i Rinkeby.

Praktisk information: Du har barnet med dig och de kan leka i öppna förskolans lokaler under tiden.  Du ansvarar för ditt barn. Det gör inte öppna förskolans personal.

 

Anmälan för elever med personnummer (10 siffror)

  • Om du aldrig har läst SFI eller om det var mer än 6 månader sedan måste du gå till SFI-centrum på Hornsgatan 124 för ett intest.
  • Om du tidigare har läst SFI på annan skola det senaste halvåret måste du göra ett skolbyte genom att ringa SFI-centrum på tel 08-508 35 450.
  • Om du har läst på SFI Västerort det senaste halvåret kan du återanmäla dig i reception på Bredbyplan 36,tel 08-50835730

För mer information
Kontakta studie- och yrkesvägledare Horea 08-508 35 739 på SFI Västerort

 

Dela: