Samarbete på Vuxenutbildning Järva

Vuxenutbildning Järva sammarbetar med olika aktörer

Jobbtorget Kista filial Rinkeby

Vuxenutbildning Järva och jobbtorget Kista Filial Rinkeby har ett nära och lyckat sammarbetar.

Lärare på SFI Västerort har kurser för aspiranter från Jobbtorget Rinkeby och elever på skolan.
Coacher, IT pedagoger och matchare har workshops och kurser för aspiranter och elever på skolan.

Jobbtorget Vällingby Hässelby, Stadsdelsförvaltningen Vällingby Hässelby och Arbetsförmedlingen Vällingby

SFI Västgerort samarbetar med Jobbtorgen, Stadsdelsförvaltningar och Arbetsförmedlingar i Kista/Rinkeby, Vällingby/Hässelby och Spånga/tensta.

Internationella Bekantskaper

Internationella Bekantskaper besöker skolan några gånger i veckan.

Volontärer träffar elever i små grupper där de umgås och pratar svenska.

Internationella Bekantskaper har också volontärer som stödjer eleverna under studiehandledningen. 

Tensta Konsthall

Familjehuset i Rinkeby

Familjecenter i Spånga/Tensta

Om du har några frågor kontakta Studie-och yrkesvägledare Horea Arizcurianga på telefonnummer: 0761 235 739, 08 508 35739 eller via mail horea.arizcurinaga@stockholm.se

Dela: