SFI 2

SFI 2 är för dig som ska läsa svenska för invandrare och som har en kortare utbildningsbakgrund. Den som läser utbildningen lär sig att tala och skriva på grundläggande svenska. All undervisning är gratis och sker dagligen på skolan i Rinkeby.

Vuxenutbildning Järva erbjuder undervisning för den som vill läsa SFI studieväg 2 kurs B, C och D.

Kontakta Vuxenutbildningscentrum om du är intresserad av SFI studieväg 2.

Dela: