SFI för föräldralediga

Läs SFI under din föräldraledighet. Det är möjligt att slutföra kurser så att du kan fortsätta inom sfi, andra studier eller arbete efter föräldraledigheten. Undervisningen sker två timmar i veckan på introduktionsförskolan i Rinkeby och du kan ta med dig din bebis.

Kontakta Vuxenutbildningscentrum om du är intresserad av SFF.

Dela: