SFI sommarstudier

Den som läser SFI hos Vuxenutbildning Järva kan anmäla sig för studier under juli månad. Lektioner pågår dagligen och du kan slutföra kurser under sommaren så att du kan fortsätta inom sfi, andra studier eller arbete till hösten.

Kontakta skolan studie- och yrkesvägledare om du är intresserad.

Dela: