SFI studieväg 1 Grundutbildning

För dig med liten skolbakgrund.

Studieväg 1 är för dig som ska läsa svenska för invandrare med kort studiebakgrund

Alla som läser på 1A och 1B läser grundutbildning det betyder att du läser heldagar.

Du kan om du vill läsa bara på fm. från kl.8.30-12.00.

 

Kontakta Vuxenutbildningscentrum om du är intresserad av SFI studieväg 1.
 

Dela: