SFI Studieväg 2

För dig med skolbakgrund som inte omfattat gymnasiestudier.

Vi har Sfi-kurser på B, C, och D-nivå.

Du kan studera på förmiddag, eftermiddag eller på kvällar.

Vi har också distanskurs.

Vi tar in nya elever varje vecka.

Kontakta Vuxenutbildningscentrum om du är intresserad av SFI studieväg 2.

Dela: