SFY barn och fritid

SFI med yrkesinriktning är för dig som läser SFI 2 och som vill förbereda dig för ett yrke på arbetsmarknaden. Vuxenutbildning Järva erbjuder SFY med inriktning mot barn och fritid för den som läser studieväg 2 kurs B. Fokus ligger på den typ av språk som används inom yrket. Målet är att du ska klara språket på jobbet eller på en yrkesutbildning när du är klar med dina sfi-studier. Du gör dina sfi-test som vanligt under kursen och när du klarar sfi-proven får du betyg.

Kontakta Vuxenutbildningscentrum om du är intresserad av SFY barn och fritid.

 

 

Dela: