Ansökan

Om du vill söka till någon av våra yrkeskurser tar du kontakt med Anneli Öckerman på tel: 076-12353716 eller e-post: anneli.ockerman@stockholm.se.

Antal: 1

  • Så ansöker du till oss

    Om det är första gången du vill studera SFI måste du ta kontakt med Vuxenutbildningscentrum och göra en nivåtest på Rosenlundsgatan 52 på Söder.

    Kategorier: