Våra utbildningar

Välkommen till Vuxenutbildning Järva!

Svenskundervisningen i Rinkeby förbereder dig för arbete och studier.

Vi erbjuder undervisning i svenska för invandrare på studieväg 1 och 2

Hos oss kan du studera heltid. Vi har ordinarie SFI-kurser måndag-fredag på förmiddagar från kl.9.00 - 12.00 och eftermiddagskurser från kl.13.00–16.30.

Vuxenutbilding Järva har studiehandledning måndagar-fredag från kl.8.00–8.50.

På eftermiddagar har vi flera extrakurser och kvällarna ordinarie SFI på tisdagar och torsdagar kl.18.00 - 20.00.

Nationellt prov görs på alla kurser, när man uppnått kunskapskraven utom på A-kursen, där lokalt prov används.

Du anmäler dig på http://www.stockholm.se/vuxenutbildningscentrum och där gör du nivåtest.

Har du läst hos oss för senaste 6 månader sedan, kan du återanmäla dig i vår reception.

Vuxenutbilning

Du kan också läsa Svenska som andra språk grunläggande (SVA), delkurs 2,3 och 4.

matematik grundläggande kurs 1 och 2.

Vägledning till jobb och studier.
Vi erbjuder alla våra elever extra stöd att komma in på arbetsmarknaden genom fördjupat samarbete mellan lärare, studie- och yrkesvägledare och Jobbtorg.

Anmälan görs via vuxenutbildningscentrums hemsida http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Vuxenutbildning/Komvux/

Dela: