Förskola

Barnskötarutbildning

Vi har en pågående Kombinationsutbildning till barnskötare.

Kombiantionsutbildning betyder att du studerar halva dagen SFI (mins på 2C nivå) och halva dagen en gymnasial utbildning

 

 

En plansch med ord på svenska.

Svenska som andraspråk

SVA är för dig som vill utveckla din förmåga att uttrycka dig och tillgodogöra dig ny kunskap på svenska. Du som studerar utvecklar din språkförmåga i både skriftlig och talad kommunikation.

SFI Studieväg 2

Vi har Sfi-kurser på B, C, och D-nivå.

Du kan studera på förmiddag, eftermiddag eller på kvällar.

Vi har också distanskurs.

Vi tar in nya elever varje vecka.

Studerande med ett barn i knät.

SFI för föräldralediga

Läs SFI under din föräldraledighet med målet att klara nästa SFI-nivå.

Kursen är för föräldralediga som är på SFI på B - D nivå                   

Du ska vara folkbokförd i Stockholms stad, föräldraledig och  SFI-studerande.

Barns hand som lyfter en kloss.

SFY

SFI med yrkesinriktning är för dig som läser SFI 2B och som vill förbereda dig för ett yrke på arbetsmarknaden.

Hand som håller en matematikbok.

Grundläggande matematik 1 och 2

Hos Vuxenutbildning Järva kan du läsa grundläggande matematik delkurs 1 och 2.

SFI studieväg 1 Grundutbildning

Studieväg 1 är för dig som ska läsa svenska för invandrare med kort studiebakgrund

Alla som läser på 1A och 1B läser grundutbildning det betyder att du läser heldagar.

Du kan om du vill läsa bara på fm. från kl.8.30-12.00.

Händer som arbetar med en dator.

SFI distans

Hos Vuxenutbildning Järva kan du läsa SFI 2 B, C och D på distans.

Kvinna med hörlurar.

SFI för synskadade

Vuxenutbildning Järva erbjuder SFI för synskadade på alla nivåer. För att få läsa SFI för synskadade måste du ha en dokumenterad synskada och ha kontakt med Stockhoms syncentral.

SFI året runt

Den som läser SFI hos Vuxenutbildning Järva kan studera året runt. Skolan är öppen hela sommaren och under mellandagarna runt jul och nyår.

 

Nyheter

  • Grundvux kurser 2018

    Vuxenutbildning Järva erbjuder Svenska som andra språk grundläggande delkurs 2, 3 och 4.

    Du måste vara klar med D-kursen i SFI för att studera Svenska som andra språk grundläggande 2.

  • SFI för föräldralediga 2018

    SFI för föräldralediga är SFI-studier för dig som vill läsa svenska, men är hemma med barn och måste ha barnet med dig.

    Plats: Rinkeby introduktionsförskola på Gamlebyplan 9 i Rinkeby