Förskola

Barnskötare-utbildning

Kombinationsutbildning till barnskötare där den studerande kombinerar yrkesutbildning till barnskötare med SFI-studier på C och D-nivå.

 

En plansch med ord på svenska.

Svenska som andraspråk

SVA är för dig som vill utveckla din förmåga att uttrycka dig och tillgodogöra dig ny kunskap på svenska. Du som studerar utvecklar din språkförmåga i både skriftlig och talad kommunikation.

SFI 2

SFI 2 är för dig som ska läsa svenska för invandrare och som har en kortare utbildningsbakgrund. Den som läser utbildningen lär sig att tala och skriva på grundläggande svenska. All undervisning är gratis och sker dagligen på skolan i Rinkeby.

Studerande med ett barn i knät.

SFI för föräldralediga

Läs SFI under din föräldraledighet. Det är möjligt att slutföra kurser så att du kan fortsätta inom sfi, andra studier eller arbete efter föräldraledigheten.

Barns hand som lyfter en kloss.

SFY barn och fritid

SFI med yrkesinriktning är för dig som läser SFI 2 och som vill förbereda dig för ett yrke på arbetsmarknaden. Vuxenutbildning Järva erbjuder SFY med inriktning mot barn och fritid för den som läser studieväg 2 kurs B.

Hand som håller en matematikbok.

Grundläggande matematik 1 och 2

Hos Vuxenutbildning Järva kan du läsa grundläggande matematik delkurs 1 och 2.

SFI 1

SFI 1 är för dig som ska läsa svenska för invandrare och som har liten eller mycket kort studiebakgrund och förväntas behöva mer tid för att nå utbildningens mål. Den som läser utbildningen lär sig tala och skriva på grundläggande svenska.

Händer som arbetar med en dator.

SFI distans

Hos Vuxenutbildning Järva kan du läsa SFI 2 B, C och D på distans.

Kvinna med hörlurar.

SFI för synskadade

Vuxenutbildning Järva erbjuder SFI för synskadade på alla nivåer. För att få läsa SFI för synskadade måste du ha en dokumenterad synskada och ha kontakt med Stockhoms syncentral.

SFI sommarstudier

Den som läser SFI hos Vuxenutbildning Järva kan anmäla sig för studier under juli månad. Lektioner pågår dagligen och du kan slutföra kurser under sommaren så att du kan fortsätta inom sfi, andra studier eller arbete till hösten.

Nyheter

  • Grundvux kurser 2018

    Vuxenutbildning Järva erbjuder Svenska som andra språk grundläggande delkurs 2, 3 och 4.

    Du måste vara klar med D-kursen i SFI för att studera Svenska som andra språk grundläggande 2.

  • SFI för föräldralediga 2018

    SFI för föräldralediga är SFI-studier för dig som vill läsa svenska, men är hemma med barn och måste ha barnet med dig.

    Plats: Rinkeby introduktionsförskola på Gamlebyplan 9 i Rinkeby